top of page
POLITIKA KAKOVOSTI

Kakovost naših izdelkov in storitev zagotavljajo strokovno usposobljeni delavci, ki si s svojim znanjem, entuziazmom in trdim delom prizadevajo zadovoljiti potrebe in zahteve naših kupcev. Nenehno izboljševanje sistema kakovosti, varstvo pri delu ter zavedno ravnanje z okoljem, zagotavljamo z dobrim vodstvom in sistemskim nadzorom vseh aktivnosti. Družba želi biti okolju prijazno podjetje, ki svoje dejavnosti izvaja brez nepotrebnih in nesprejemljivih tveganj za zaposlene, kupce in okolje.

Moto našega podjetja:

 

Naša cilja sta natančnost in kakovost, končni produkt pa

 

zadovoljne stranke!

    

Kakovost našega podjetja temelji na:

  • ocenjevanju tveganj, sprotnem spremljanju in neprestanem preverjanju doseganja zastavljenih ciljev,

  • doslednem zagotavljanju kakovosti naših izdelkov in storitev s ciljem njihovega neprestanega izboljševanja kakovosti ter zmanjševanju reklamacij,

  • prepoznavnosti podjetja na trgu,

  • dobrih odnosih s poslovnimi partnerji,

  • skrbi do okolja in upoštevanju zakonodaje,

  • dobrem poslovanju podjetja,

  • visoki strokovnosti in usposobljenosti zaposlenih v podjetju in neprestanem strokovnem izpopolnjevanju,

  • spodbujanju in pospeševanju razvoja postopkov in procesov v smislu stalnega izboljševanja,

  • zmanjševanju deleža odpadkov, izboljševanju učinkovitosti izrabe virov in posledično ustvarjanju varnega delovnega okolja.

 

Zaradi nenehno spreminjajočega se poslovnega okolja in vedno močnejših konkurenčnih razmer na trgu, mora biti naša odzivnost hitra in pravilna, za kar pa so potrebne pravilne odločitve. H kakovostnim odločitvam pripomorejo hitre, ustrezne in kvalitetne informacije, na katerih temeljijo naše poslovne odločitve. Za pridobitev takšnih informacij, moramo biti kot podjetje osredotočeni tudi na zunanje dejavnike podjetja. Zavedamo se, da so potrebne dolgoročne strateško usmerjene odločitve, ki so ključnega pomena za uresničevanje zastavljenih poslovnih ciljev in za kreiranje prihodnosti poslovanja.

 

 

Nova Gorica, 4.11.2019                                                                  

Robert Frandolič, direktor

podpiss.png
bottom of page